MÁY THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAFFIN

Máy thí nghiệm xác định hàm lượng paraffin của bitum bằng phương pháp chưng cất, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7503-2005.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)