Từ khóa: Bình đo tỷ trọng xi măng 250ml

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG XI MĂNG 250ML

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG XI MĂNG 250ML

Bình đo tỷ trọng xi măng 250ml dùng để đo tỷ trọng xi măng trong phòng thí nghiệm, thông qua xác định tỷ số giữa khối lượng mẫu xi măng đem thử và thể tích xi măng thông qua thể tích phần chất lõng chiếm chỗ trong bình khối lượng riêng khi thử trong điều kiện nhiệt độ xác định.

Call/zalo: 098 3807130