Từ khóa: Thước đo hạt dài dẹt

THƯỚC ĐO HẠT DÀI DẸT

THƯỚC ĐO HẠT DÀI DẸT

Thước đo hạt dài dẹt (hay Thước kẹp cải tiến) dùng để xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn.

Call/zalo: 098 3807130