Từ khóa: bộ đo modun đàn hồi E

BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH (TẤM ÉP CỨNG)

BỘ ĐO E BẰNG TẤM ÉP TĨNH (TẤM ÉP CỨNG)

Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh (tấm ép cứng) được dùng để xác định modun đàn hồi ở nền đất và các lớp kết cấu áo đường. Phục vụ công tác thiết kế kết cấu áo đường, kiểm tra đánh giá modun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường mềm.

Call/zalo: 098 3807130