PHAO COVALIEP

Phao covaliep dùng trong thí nghiệm xác định độ chặt đầm nén K. Phương pháp này có ưu điểm xác định nhanh. Sai số lớn nếu chưa nhiều đất sét.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)