BỘ SÀNG RÂY CỐT LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM

Xuất xứ: Trung Quốc

 

bộ sàng rây cốt liệu phòng thí nghiệm

 

Các bộ sàng cốt liệu bao gồm:

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D200mm 

Bộ sàng đất tiêu chuẩn D200mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn D200mm  

Bộ sàng đá cấp phối D200mm  

Bộ sàng cốt liệu BTN D200mm 

Bộ sàng cát tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng đất tiêu chuẩn D300mm

Bộ sàng đá tiêu chuẩn D300mm  

Bộ sàng đá cấp phối D300mm 

Bộ sàng cốt liệu BTN D300mm  

Bộ sàng bột, sàng tiêu, sàng gạo, sàng trân châu, sàng Ngô, Khoai, Sắn,...

sàng rây mẫu

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)