BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG

Bình hút chân không dùng để tạo môi trường chân không trong các thí nghiệm.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)